previous arrow
next arrow
Slider

Llythyr y Pennaeth 22/10/20 Head’s Letter

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

AR RAN / ON BEHALF OF MR GARETH MORGANS

Parents and Carers letter 21-10-20

Llythyr Rhieni a Gofalwyr 21-10-20

AR RAN / ON BEHALF OF MR ANEIRIN THOMAS

Please find link to an FAQ site relating to the fire break

https://gov.wales/schools-coronavirus-firebreak-guidance

Isod mae dolen i safle FAQ ar gyfnod atal y Llywodraeth.

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-cyfnod-atal-y-coronafeirws

Accessing School From Home – Support for Parents & Carers

Mynediad i’r Ysgol Gartref – Cefnogaeth i Rieni & Gofalwyr

Any issues accessing the school systems from home please use the contact detail button below and complete the online form adding a description of the problem. Alternatively email: 
Unrhyw faterion sy’n codi gyda’r system ysgol o adref, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein gan ychwanegu disgrifiad o’r broblem. Fel arall e-bostiwch:
dapupilsupport@hwbwave15.onmicrosoft.com
Any general school enquiries please use the contact detail button below and complete the online form. Alternatively please use the following email address:  
 
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com
Unrhyw ymholiadau ysgol cyffredinol, defnyddiwch y botwm manylion cyswllt isod a chwblhewch y ffurflen ar-lein. Fel arall, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol:
 
ydahelpdesk@hwbwave15.onmicrosoft.com

YDA Parent ‘Working from Home’ Support Toolkit / Pecyn Cymorth Rhiant ‘Gweithio o Adref’ YDA

Access to School from Home / Mynediad i’r Ysgol o’r Cartref

Coronavirus Latest / Diweddaraf y Coronavirus

Safeguarding & Wellbeing / Diogelu a Lles

Cwrdd â'n staff...

About us…

Dysgwch fwy am Ysgol Dyffryn Aman a'n hymrwymiad i ddysgu

Pupil Absence

To report pupil absence please click the link below…

Gwybodaeth Rhiant / Gwarcheidwad

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar gael yma…

The New Parent App

We have a convenient new way to share information with you about your child’s school life

Education Maintenance Allowance (EMA)

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

Diogelwch Digidol

Helpu rhieni/gwarcheidwaid i gadw plant yn ddiogel ar-lein...

The Parental Involvement Programme

Please click the link for further information…

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â'r ysgol yn y ffyrdd canlynol…

Y newyddion diweddaraf

News

technocamps & Ysgol Dyffryn Aman – Virtual Computer Science Lesson

A number of Year 10 student have been involved in virtual computer science lessons presented by technocamps. With the new qualification Computer Science underpinning all …

News

Thursday 3rd September – Skills Challenge Grades & BTEC Results

Year 11 Welsh Baccalaureate Skills Challenge results along with confirmed BTEC grades have been sent to pupil HWB email accounts.   

News

YEAR 6 MODERN FOREIGN LANGUAGE VIDEO

“We were really looking forward to meeting year 6 in person during our transition days, but since this isn’t possible at the moment, here’s a …

News

Platfform 4YP Website and Hub

Take a look at our new website and online hub 4YP by Young People for Young people. Lots of great resources and tips to manage …

Twitter

Dyddiadur

Edrych am fwy

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Edrych am fwy

You have no events for this month

Edrych am fwy

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date


 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io

  Newyddion y BBC


  Ysgol Dyffryn Aman achieve green in Welsh Government performance categorisation /
  Gwyrdd i Ysgol Dyffryn Aman yn system categoreiddio ysgolion.

  Bywyd @ YDA

  Darganfyddwch sut beth yw bod yn ddisgybl yn
  Ysgol Dyffryn Aman…

  Beth mae ein disgyblion yn ei ddweud...

  Fe wnes i fwynhau pob agwedd o Flwyddyn 7 ac 8, ac roeddwn i'n ffodus iawn fy mod wedi gallu cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol. Rwy'n edrych ymlaen at ddechrau Blwyddyn 10.

  Maddie – Yr 9

  Ym mlwyddyn 9 cymerais ran yn y Treialon Ffug a gafodd eu cynnal mewn llys ffug. Rwy'n aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a siaradais yn Nhŷ'r Cyffredin fis Tachwedd diwethaf. Profiad gwych!

  Thomas Yr 11

  Scroll to Top