NEGES NEWYDD 24/06/2022

Arolwg Disgyblion a Rhieni Cyngor Sir Caerfyrddin 2022

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am gael eich barn i’w helpu i wella gwasanaethau addysg yn Sir Gaerfyrddin.
Mae eich barn yn eithriadol o bwysig, ac mae’r awdurdod addysg lleol am wybod rhagor am eich barn am ysgol eich plentyn/plant. 
Gofynnir i chi lenwi’r arolwg byr hwn. Ni ofynnir i chi am eich enw, felly mae eich ymatebion yn gyfrinachol.
Bydd yr atebion yn helpu’r cyngor i ddeall beth y gall ei wneud i gefnogi disgyblion Sir Gaerfyrddin ymhellach.
Gofynnir i’r disgyblion hefyd am eu barn, drwy arolwg disgyblion ar wahân. Gwneir hyn yn yr ysgol ac unwaith eto mae’n ddienw. Mae’r arolwg disgyblion ar gael ar y wefan i chi ei weld neu ei gwblhau gartref gyda’ch plentyn/plant pe byddai’n well gennych.
Mae’r arolygon ar agor am dair wythnos, tan 7 Gorffennaf.
Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad.

NEW MESSAGE 24/06/2022

Carmarthenshire County Council Pupil and Parent Survey 2022

County Council wants your views to help it improve education services in Carmarthenshire.
Your views are extremely important, and the local education authority wants to know more about what you think of your child(ren)’s school. 
Please complete this short survey. You will not be asked for your name, so your responses are confidential.
The answers will help the council to understand what it can do to further support Carmarthenshire’s pupils.
Pupils are also being asked for their views, through a separate pupil survey. This will be done in school and again it is anonymous. The pupil survey is available on the website for you to view or to complete at home with your child(ren) if you prefer.
The surveys are open for three weeks, until July 7.
Thank you for your support and co-operation.

Headteacher's Letter / Llythyr y Pennaeth 10/05/2022

Mae'r llythyr atodol yn cael ei anfon i bob rhiant / gwarcheidwad ar ran Pennaethiaid Ysgolion Uwchradd Sir Gar.
The attached letter is being sent to all parents / guardians on behalf of the Headteachers of all Carmarthenshire Secondary Schools

Seremoni Wobrwyo Ysgol Dyffryn Aman /
Ysgol Dyffryn Aman Prize Ceremony 2021-22

Information Updates

Headteacher's Letter / Llythyr y Pennaeth 25/03/2022

Canllawiau hunanynysu / Self-isolation guidance

Canlyniad prawf llif unffordd / Lateral flow device test results

Llythyr hwn gan Gyfarwyddwr Addysg Sir Gaerfyrddin / Letter from the Director of Education for Carmarthenshire.

YDA Cylchlythyr / Newsletter
Rhifyn 2, Rhagfyr 2021 / 2nd issue, December 2021

YDA Mair a wyddet ti? / YDA Mary do you know?
Gwasanaeth Carolau / Carol Service
Llwybrau Dysgu Cyfnod Allweddol 4 / Key Stage 4 Learning Pathways

Easyfundraising

The Parental Involvement Programme.

Dysgu Annibynnol yn Ysgol Dyffryn Aman / Independent Learning at Ysgol Dyffryn Aman

Welsh Version

Amdanom ni

Dysgwch fwy am Ysgol Dyffryn Aman a'n hymrwymiad i ddysgu

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â'r ysgol yn y ffyrdd canlynol…

Pupil Absence

To report pupil absence please click the link below…

Gwybodaeth Rhiant / Gwarcheidwad

Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar gael yma…

Useful Links

The New Parent App

We have a convenient new way to share information with you about your child’s school life

The Parental Involvement Programme

Please click the link for further information…

Education Maintenance Allowance (EMA)

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

Cwrdd â'n staff...

Bywyd @ YDA

Darganfyddwch sut beth yw bod yn ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Aman…

What Our Parents Say...

I am testimonial text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Customer #1

CEO, Invision Inc.
I am testimonial text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Customer #2

Lead Developer, Automattic Inc
I am testimonial text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Customer #3

Store Manager, Walmart Inc

Y newyddion diweddaraf

News

RAF LEARN LIVE – WEDNESDAY 3 FEBRUARY 2021, 6PM – 9PM

We are pleased to invite you to our RAF Learn Live event taking place on Wednesday 3 February from 6pm – 9pm. You will need …

News

*Important* Blended Learning Etiquette

Please note – No pupil should record their screen using another device during a Google meet session, this is illegal on safeguarding grounds. There may …

News

New Parent Governor – Please Vote

Please see the information shared with you via the SIMS app and email to vote for a new parent governor – follow the link on …

News

technocamps & Ysgol Dyffryn Aman – Virtual Computer Science Lesson

A number of Year 10 student have been involved in virtual computer science lessons presented by technocamps. With the new qualification Computer Science underpinning all …

Dyddiadur

Edrych am fwy

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Edrych am fwy

You have no events for this month

Edrych am fwy

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date


 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io

  Twitter


  Ysgol Dyffryn Aman achieve green in Welsh Government performance categorisation /
  Gwyrdd i Ysgol Dyffryn Aman yn system categoreiddio ysgolion.
  Scroll to Top