Dewch yn Aelod Cyn-fyfyrwyr yn Ysgol Dyffryn Aman

Byddem yn falch iawn pe bai cymaint o gyn-ddisgyblion â phosibl yn gallu dod yn Aelodau Cyn-fyfyrwyr o gymuned YDA. Bydd dod yn aelod yn golygu eich bod yn gallu cadw mewn cysylltiad â'r ysgol trwy gylchlythyr bob dwy flynedd a gwahoddiadau i ystod o ddigwyddiadau cyn-fyfyrwyr. Mae hefyd yn gyfle i chi gynnig profiad gwaith neu gefnogaeth i'r ysgol.

Os byddai gennych ddiddordeb mewn cynnal digwyddiad cyn-fyfyrwyr fel AMBASSADOR ALUMNI yna rhowch wybod i ni, neu am unrhyw wybodaeth ychwanegol neu i gysylltu â'r ysgol, cysylltwch â ni ar ydaalumni@hwbwave15.onmicrosoft.com

I ddod yn Aelod o Gyn-fyfyrwyr, cwblhewch y ffurflen fer trwy glicio ar y botwm isod i roi caniatâd i ni gadw'ch manylion yn ein cronfa ddata cyn-fyfyrwyr. Rydym wedi ymrwymo i leihau papur lle bynnag y bo modd felly bydd unrhyw gyfathrebu trwy e-bost.

 

 

Scroll to Top