Easyfundraising

Please support Ysgol Dyffryn Aman’s enrichment activities for pupils by raising free donations when you shop online through #easyfundraising. The biggest shopping event of the year – Black Friday – is here, it’s the best time to support us and help ensure this year means more! It’s simple and only takes 2 minutes to join! Every purchase makes a difference. Sign up now: 

Cefnogwch weithgareddau cyfoethogi Ysgol Dyffryn Aman i ddisgyblion trwy godi rhoddion am ddim pan fyddwch chi’n siopa ar-lein trwy #easyfundraising. Mae digwyddiad siopa mwyaf y flwyddyn – Dydd Gwener Du – yma, dyma’r amser gorau i’n cefnogi a helpu i sicrhau bod eleni yn golygu mwy! Mae’n syml a dim ond 2 funud sy’n cymryd i ymuno! Mae pob pryniant yn gwneud gwahaniaeth. 

Did you know that we’re registered with easyfundraising and you could help us to raise funds for enriching our children’s learning at Ysgol Dyffryn Aman at no extra cost to yourself?  

 Since our usual fundraising events are on hold, this is a great opportunity to keep raising much needed funds for the school. When you shop online, with over 4,100 of your favourite retailers, including John Lewis & Partners, Amazon, eBay, notonthehighstreet, you will raise FREE donations for Ysgol Dyffryn Aman Enrichment Opportunities.

If you’re not already signed up, it only takes a few minutes, then you can begin using the easyfundraising website or app straightaway – simply shop online as normal. This will be an enormous help to the school, at no extra cost to yourself.  

Visit our easyfundraising page to get started: 

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/ysgoldyffrynamanenrichmentopportunities

Oeddech chi’n gwybod ein bod ni wedi cofrestru gyda easyfundraising a gallech chi ein helpu i godi arian ar gyfer cyfoethogi dysgu ein plant yn Ysgol Dyffryn Aman heb unrhyw gost ychwanegol i chi’ch hun?

Gan fod ein digwyddiadau codi arian arferol yn cael eu gohirio, mae hwn yn gyfle gwych i barhau i godi arian ar gyfer yr ysgol. Pan fyddwch chi’n siopa ar-lein, gyda dros 4,100 o’ch hoff fanwerthwyr, gan gynnwys John Lewis & Partners, Amazon, eBay, notonthehighstreet, byddwch chi’n derbyn cyfraniadau AM DDIM ar gyfer Cyfleoedd Cyfoethogi Ysgol Dyffryn Aman.

Os nad ydych chi eisoes wedi cofrestru, dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd, ac yna gallwch chi ddechrau defnyddio’r wefan easyfundraising neu’r app ar unwaith – dim ond siopa ar-lein fel arfer. Bydd hwn yn help enfawr i’r ysgol, heb unrhyw gost ychwanegol i chi’ch hun.

Ewch i’n tudalen codi arian i ddechrau:

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/ysgoldyffrynamanenrichmentopportunities

Scroll to Top