Polisiau Disgyblion Ysgol Dyffryn Aman

Mae holl bolisïau'r ysgol ar gael ar gais - Cysylltwch â'r brif dderbynfa er mwyn cael copïau.

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

Polisi Cau Law

Polisi Mynediad

Polisi Disgyblion Coll

Polisi Asesu / Adborth

Polisi Disgyblaeth a Gwrth-fwlian

Polisi Diogelu / Amddiffyn Plant

Polisi Dysgu ac Addysgu

Polisi Data

Polisi Cwynion

Polsi Cyfle Cyfartal, Anabledd a Chynhwysiant

Datganiad GAD

Polisi Iechyd a Diogelwch

Scroll to Top