Recent News

Newydd 26/04/2023

Llythyr y Pennaeth at y rhieni

New 26/04/2023

Headteacher's letter to parents

Gwasanaeth Carolau YDA 2022 / YDA Carol Service 2022

Neges Newydd 05/12/2022

Cynnydd yn nifer yr achosion o’r dwymyn goch a chlefyd streptococol ymledol yn 2022

New Message 05/12/2022

Increase in scarlet fever and invasive streptococcal disease in 2022

21/09/2022

Hysbysiadau Cosb

21/09/2022

Penalty Notices

Mae'r llythyr atodol yn cael ei anfon i bob rhiant / gwarcheidwad ar ran Pennaethiaid Ysgolion Uwchradd Sir Gar.
The attached letter is being sent to all parents / guardians on behalf of the Headteachers of all Carmarthenshire Secondary Schools
Scroll to Top