Strwythur y Diwrnod Ysgol

Defnyddir cylch bob pythefnos o 50 o wersi un awr ar gyfer dibenion amserlennu.

     8:20am Cyrraedd yr ysgol

     8:30am  – 9:00am Cofrestru yn eich ystafelloedd cofrestru

     09:00am  – 10:00am Gwers 1

     10:00am  – 11:00am Gwers 2

     11:00am  – 11:20am Egwyl

     11:20am  – 12:20pm Gwers 3

     12:20pm  – 1:20am Gwers 4

     1:20pm  – 2:10pm Cinio

     2:10pm  – 3:10pm Gwers 5

     3:10pm  Diwedd y diwrnod ysgol

     3:17pm  Bysiau yn gadael safle'r ysgol

Amser cinio mae system gaffi ar gael i ddisgyblion. Darperir amrywiaeth eang o fwydydd iach i weddu i bob blas. Gellir prynu pryd bwyd poeth ‘dyddiol arbennig’.
Mae byrbrydau hefyd ar gael amser egwyl.

Defnyddir system arlwyo biometrig heb arian parod yn Ysgol Dyffryn Aman i dalu am fyrbrydau a phrydau bwyd. Gellir sefydlu neu drosglwyddo cyfrifon ParentPay o'r ysgol gynradd.

Cynigir ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn ystod amser cinio.

Rhaid i bob disgybl ym Mlynyddoedd 7, 8, 9 a 10 aros ar y safle yn ystod amser egwyl a chinio.

Scroll to Top