Sylwch fod y calendr hwn yn destun unrhyw newidiadau a all godi o ganlyniad i benderfyniadau polisi’r llywodraeth. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a achosir mewn perthynas â threfniadau gwyliau diwygiedig yn dilyn newidiadau o’r fath.

Nodwch y gall y calendr hwn newid yn dilyn penderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a gafwyd mewn perthynas â threfniadau gwyliau wedi newid yn dilyn newidiadau o'r fath.

Term Dates 2022 - 2023

 • Designated INSET Days

 • Monday 9th January  2023

 • Monday 26th June  2023

 • Friday 1st September 2023   

 • Monday 4th September 2023 

 • Friday 27th October 2023

 • Monday 8th January 2024

 • Friday 22nd March 2024

 • Friday 28th June 2024  

 •  
 • Good Friday 

 • 7th April 2023

 • 29th March 2024

 •  

 • May Day

 • 1st May 2023

 • 6th May 2024

 •  

Term Dates 2023 - 2024

Scroll to Top