Term Dates 2020 - 2021

Gwyliau Hanner Tymor

Tymor 

Tymor yn Dechrau

Yn dechrau

Yn gorffen

Diwedd Tymor

Dyddiau

Hydref
2020

Wednesday 2nd September

Monday 26th October

Friday 30th October

Friday 18th December

74

Gwanwyn
2021

Tuesday 5th January

Monday 15th February

Friday 19th February

Friday 26th March 

54

Haf
2021

Monday 12th April

Monday 31st May

Friday 4th June

Friday 16th July

64

 • Designated INSET Days – 
 • Monday, 21st December 2020       

 • Tuesday, 22nd December 2020.

 • Monday,4th January 2020.

 • Wednesday 1st September 2021

 • Diwrnodau HMS HMS Dynodedig - 3 diwrnod i'w cymryd yn ôl disgresiwn yr ysgol.
 • N.B. Dydd Gwener y Groglith - 10 Ebrill 2020 a Calan Mai - 8 Mai 2020
 • Lawrlwythwch dyddiadau tymor 2019-20 20 (.pdf)
 • Lawrlwythwch dyddiadau tymor 2020-21 21 (.pdf)
 •  
 • Nodwch y gall y calendr hwn newid yn dilyn penderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a gafwyd mewn perthynas â threfniadau gwyliau wedi newid yn dilyn newidiadau o'r fath.
 
Scroll to Top