Dyddiadau Tymor 2019 - 2020

Gwyliau Hanner Tymor

Tymor 

Tymor yn Dechrau

Yn dechrau

Yn gorffen

Diwedd Tymor

Dyddiau

Hydref
2019

Dydd Mercher 4 Medi

Dydd Llun 28 Hydref

Dydd Gwener 1 Tachwedd

Dydd Gwener 20 Rhagfyr

74

Gwanwyn
2020

Dydd Mawrth Ionawr 7

Dydd Llun 17 Chwefror

Dydd Gwener 21 Chwefror

Dydd Gwener 3 Ebrill

59

Haf
2020

Dydd Llun 20 Ebrill

Dydd Llun 25 Mai

Dydd Gwener 29 Mai

Dydd Gwener 17 Gorffennaf

60

  • Diwrnodau HMS Dynodedig - Dydd Llun, 2 Medi 2019 
  •                                     Dydd Llun, 6 Ionawr 2020.
  • Diwrnodau HMS HMS Dynodedig - 3 diwrnod i'w cymryd yn ôl disgresiwn yr ysgol.
  • N.B. Dydd Gwener y Groglith - 10 Ebrill 2020 a Calan Mai - 8 Mai 2020
  • Lawrlwythwch dyddiadau tymor 2019-20 20 (.pdf)
  • Lawrlwythwch dyddiadau tymor 2020-21 21 (.pdf)
  •  
  • Nodwch y gall y calendr hwn newid yn dilyn penderfyniadau polisi'r llywodraeth. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw golledion a gafwyd mewn perthynas â threfniadau gwyliau wedi newid yn dilyn newidiadau o'r fath.
 
Scroll to Top