YDA Information..

The following pages contain all the general information  you need to know about about Ysgol Dyffryn Aman: 

Derbyniadau

Dyddiadau Tymor

Strwythur y Dydd

Prydau Ysgol

Gwisg Ysgol

Prosbectysau

Llyfr Cyswllt

Open Evening Info

Polisïau

Cylchlythyr

Hysbysiad Preifatrwydd

Llythyrau adref 

Cysylltiadau

Scroll to Top