Gwybodaeth Fugeiliol Blwyddyn 10

Staff Bugeiliol Blwyddyn 10

Rheolwr Llinell Mr Richard Jones
Pennaeth Cynnydd a Lles Miss Abigail Evans
Dirprwy Bennaeth Cynnydd a Lles Miss Sara Evans
Tiwtoriaid
10B Mrs Lynne Morgan
10C Mrs Katherine Roberts
10E Mrs Rosalind Nicholas
10G Miss Sara Evans
10L Miss Tracy Rosser
10M Miss Heather Phillips
10N Mrs Cathy Hout
10T Mrs Jenna Mazzeo
10W Mr Talfan Davies
10B Presenoldeb 95%
10C Presenoldeb 95%
10E Presenoldeb 94%
10G Presenoldeb 96%
10L Presenoldeb 92%
10M Presenoldeb 95%
1ON Attendance 95%
10T Presenoldeb 95%
10W Presenoldeb 94%

Presenoldeb Blwyddyn 10

Blwyddyn 10 Dosbarth Cofrestu'r Pythefnos

10 A

Newyddion Diweddaraf Blwyddyn 10

Scroll to Top