Gwybodaeth Fugeiliol Blwyddyn 9

Staff Bugeiliol Blwyddyn 9

Rheolwr Llinell Mrs Cathrin Griffiths
Pennaeth Cynnydd a Lles Miss Leah Samuel
Dirprwy Bennaeth Cynnydd a Lles Miss Leah Rees
Tiwtoriaid
9B Mr Steffan Ebsworth
9C Mr Nathan Goddard
9D Mrs Jayne Sullivan
9G Mr Tom Hancock
9L Mrs Carrie Jones
9M Mr Mathew O'Sullivan
9T Miss Rachel Evans
9N Mr John Hopkins
9S Mr Byron Hopkins
9W Mr Damian Jones
9B Presenoldeb 95%
9C Presenoldeb 96%
9D Attendance 94%
9G Presenoldeb 98%
9LAttendance 92%
9M Attendance 97%
9T Presenoldeb 97%
9N Presenoldeb 97%
9S Attendance 97%
9W Presenoldeb 93%

Presenoldeb Blwyddyn 9

Blwyddyn 9 Cofrestru'r Pythefnos

9C

Newyddion Diweddaraf Blwyddyn 9

Scroll to Top