Gwybodaeth Fugeiliol Blwyddyn 9

Staff Bugeiliol Blwyddyn 9

Rheolwr Llinell Mr James Durbridge
Pennaeth Cynnydd a Lles Miss Bethan Thomas
Dirprwy Bennaeth Cynnydd a Lles Mrs Sarah Gourley
Tiwtoriaid
9B Miss Megan Walters
9C Mrs Gemma Slater
9D Miss Laura Owens
9E Mrs Karan Denton
9G Miss Rachel James
9L Mr Phillip Bowen
9M Mr Leighton Anthony
9S Miss Melissa Roberts
9N Miss Kathryn Skone
9T Miss Rhian Lloyd
9W Mrs Sarah Gourlay
9B Presenoldeb 97%
9C Presenoldeb 95%
9D Attendance 96%
9E Presenoldeb 94%
9G Presenoldeb 98%
9LAttendance 92%
9M Attendance 97%
9S Attendance 97%
9N Presenoldeb 97%
9T Presenoldeb 97%
9W Presenoldeb 93%

Presenoldeb Blwyddyn 9

Blwyddyn 9 Cofrestru'r Pythefnos

9C

Newyddion Diweddaraf Blwyddyn 9

Scroll to Top