Strwythur Bugeiliol Ysgol Dyffryn Aman

Cyfnod Allweddol 3

Pennaeth Blwyddyn                                  Mrs Fiona Elias

Dirprwy Bennaeth Blwyddyn                    Miss Bethan Morgan

Arweinydd Llinell                                    Mrs Nerys Nicholas

Pennaeth Blwyddyn                                  Miss Bethan Thomas

Dirprwy Bennaeth Blwyddyn                    Mrs Lisa Williams

Arweinydd Llinell                                    Mr James Durbridge

Pennaeth Blwyddyn                                  Miss Abigail Evans

Dirprwy Bennaeth Blwyddyn                    Miss Sara Evans

Arweinydd Llinell                                    Mr Richard Jones

Cyfnod Allweddol 4

Pennaeth Blwyddyn                                  Mr Christopher Davies

Dirprwy Bennaeth Blwyddyn                    Miss Leah Samuel

Arweinydd Llinell                                    Mr Darrel Campbell

Pennaeth Blwyddyn                                  Dr Paul Beck

Dirprwy Bennaeth Blwyddyn                    Miss Susanne Edwards

Arweinydd Llinell                                    Mrs Aranwen Thomas

Cyfnod Allweddol 5

Pennaeth Blwyddyn                                  Mrs Lynne Llewellyn 

Arweinydd Llinell                                    Mr Ceri Evans

Pennaeth Blwyddyn                                  Mr Dylan Lewis

Arweinydd Llinell                                    Mr Ceri Evans

Scroll to Top