Letters Home

Attached are copies of important letters which have been issued or received by the school. These have been shared and can be viewed online or printed if necessary. Click on the icon to view. 

Head's Letter to parents (20/01/2021)

Llythyr y Pennaeth (20/01/21)

Head's Letter to parents (15/01/2021)

Llythyr y Pennaeth (15/01/21)

Head's Letter to parents (11/01/2021)

Llythyr y Pennaeth (11/01/21)

Letter for learners in Wales (08/01/2021)

Llythyr at ddysgwyr yng Nghymru (08/01/21)

Head's Letter to parents (07/01/2021)

Llythyr y Pennaeth (07/01/21)

Free School Meals Payments (05/01/2021)

January Letter 2021 - Director of Education (04/01/2021)

Llythyr Ionawr 2021 - Cyfarwyddwr Addysg (04/01/21)

Head's Letter to parents (18/12/2020)

Llythyr y Pennaeth (18/12/20)

Kirsty Williams AC/AM - Minister for Education (16/12/2020)

Head's Letter to parents (11/12/2020)

Llythyr y Pennaeth (11/12/20)

December Letter 2020 - Director of Education (11/12/2020)

Llythyr Rhagfyr 2020 - Cyfarwyddwr Addysg (11/12/20)

Head's Letter to parents (09/12/2020)

Llythyr y Pennaeth (09/12/20)

Head's Letter to parents (04/12/2020)

Llythyr y Pennaeth (04/12/20)

Personal Information Changes (04/12/2020)

Head's Letter to parents (03/12/2020)

Llythyr y Pennaeth (03/12/20)

Parent Letter - Director of Education (03/12/2020)

Llythyr Rhieni - Cyfarwyddwr Addysg (03/12/20)

Head's Letter to parents (27/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (27/11/20)

Head's Letter to parents (26/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (26/11/20)

Head's Letter to parents (22/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (22/11/20)

Head's Letter to parents (20/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (20/11/20)

Head's Letter to parents (13/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (13/11/20)

Kirsty Williams AC/AM - Minister for Education (10/11/2020)

Kirsty Williams AC/AM - Y Gweinidog Addysg (10/11/20)

Head's Letter to parents (06/11/2020)

Llythyr y Pennaeth (06/11/20)

Head's Letter to parents (30/10/2020)

Llythyr y Pennaeth (30/10/20)

Head's Letter to parents (22/10/2020)

Llythyr y Pennaeth (22/10/20)

Head's Letter to parents (16/10/2020)

Llythyr y Pennaeth (16/10/20)

Head's Letter to parents (09/10/2020)

Llythyr y Pennaeth (09/10/20)

Head's Letter to parents (02/10/2020)

Llythyr y Pennaeth (02/10/20)

Head's Letter to parents (30/09/2020)

Llythyr y Pennaeth (30/09/20)

Head's Letter to parents (25/09/2020)

Llythyr y Pennaeth (25/09/20)

Head's Letter to parents (17/09/2020)

Llythyr y Pennaeth (17/09/20)

Head's Letter to parents (10/09/2020)

Llythyr y Pennaeth (10/09/20)

Head's Letter to parents (20/08/2020)

Llythyr y Pennaeth (20/08/20)

Head's Letter to parents (16/07/2020)

Llythyr y Pennaeth (16/07/20)

Head's Letter to parents (10/07/2020)

Llythyr y Pennaeth (10/07/20)

Director’s Letter (10/07/2020)

Llythyr y Cyfarwyddwr (10/07/20)

Head's Letter to parents (03/07/2020)

Llythyr y Pennaeth (03/07/20)

Head's Letter to parents (26/06/2020)

Llythyr y Pennaeth (26/06/20)

Letter from Gareth Morgans, Director of Education and Children’s Services (19/06/2020)

Lythyr gan Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant (19/06/20)

Head's Letter to parents (19/06/2020)

Llythyr y Pennaeth (19/06/20)

Head's Letter to parents (12/06/2020)

Llythyr y Pennaeth (12/06/20)

Head's Letter to parents (04/06/2020)

Llythyr y Pennaeth (04/06/20)

Head's Letter to parents (22/05/2020)

Llythyr y Pennaeth (22/05/20)

Head's Letter to parents (15/05/2020)

Llythyr y Pennaeth (15/05/20)

Head's Letter to parents (07/05/2020)

Llythyr y Pennaeth (07/05/20)

Director's Letter to parents (01/05/2020)

Llythyr y Cyfarwyddwr i Rieni (01/05/2020)

Operation Encompass (English) (01/05/2020)

Operation Encompass (Welsh) (01/05/2020)

Head's Letter to parents (01/05/2020)

Llythyr y Pennaeth (01/05/20)

Letter from Qualifications Wales.

Please find attached a letter regarding the summer 2020 approach to AS levels and Year 10 learners.

Llythyr oddi wrth Cymwysterau Cymru

Atodir llythyr mewn perthynas â’r dull gweithredu ar gyfer cymwysterau Safon UG a dysgwyr Blwyddyn 10 yn haf 2020

Letters to parents / guardians - Year 11 & 13

Llythrau at Rhieni / Gwarcheidwaid - Blwyddyn 11 ac 13

Head's Letter to parents (24/04/2020)

Llythyr y Pennaeth (24/04/20)

Head's Letter to parents (17/04/2020)

Llythyr y Pennaeth (17/04/20)

Head's Letter to parents (1st Week Covid 19)

Llythyr y Pennaeth (1st Week Covid 19)

School closure letter

Llythyr cau ysgol

YEAR 11, 12 & 13 Urgent notice letter

Blwyddyn 11, 12 a 13 Newyddion pwysig

Yr11 Learning Pathways Final Options Form

Ffurflen Opsiynau Terfynol Llwybrau Dysgu Bl11

Letter to parents - COVID 19 (March 17th 2020)

Llythyr at rieni - COVID 19 (Mawrth 17eg 2020)

Yr9 Learning Pathways Final Options Form

Ffurflen Opsiynau Terfynol Llwybrau Dysgu Bl9

Parent Workshop 3. Learning platforms and online resources

Gweithdy Rhieni 3. Llwyfannau dysgu ac adnoddau ar-lein

Skills Intervention at Ysgol Dyffryn Aman

Ymyrraeth Sgiliau yn Ysgol Dyffryn Aman

Spare seats on school buses

Seddi gwag ar fysiau ysgol

Parental Workshop English

Parental Workshop Welsh

School Attendance Letter Sept 2019

Llythyr Presenoldeb Ysgol Medi 2019

Autumn letter October 2019

Llythyr yr Hydref 2019

Mumps Notification Letter 22/11/2019

Llythyr Hysbysu Clwy'r Pennau 22/11/2019

Scroll to Top