Recent News

Learning Pathways Subject Information Evening

Further information available:

https://dyffrynaman.org/ks4-pathways/

Noson Wybodaeth am Bynciau'r Llwybrau Dysgu

Gwybodaeth bellach ar gael:

https://dyffrynaman.org/ks4-pathways/

Update Regarding Free School Meals Payments

Increasing data allowances on mobile devices to support disadvantaged children

Latest Information - Kirsty Williams - Minister for Education

Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021

Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021

Yr 6 Virtual Open Evening / Bl 6 Noson Agored Rhithiol

Video:
Can be accessed by clicking on the link below. On the first slide, please click on the 1st square on the top left hand corner, and you will then be able to access the menu page. All squares on the menu page contain links to individual subject areas, the voice of the learner, or an introduction to specific areas of school life.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
Fideo:
Gellir cael mynediad iddo drwy wasgu ar y ddolen isod. Wedi clicio ar y ddolen, gwasgwch ar y sgwar ‘cliciwch yma i ddechrau’, ac yna byddwch yn cael eich arwain at y fwydlen. Mae pob sgwar ar y fwydlen yn cynnwys manylion am bwnc penodol o fewn yr ysgol, barn y dysgwyr, neu gyflwyniad i agwedd arbennig o’r ysgol.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
 

Covid Symptoms and Testing

Symptomau Covid a Phrofi

Scroll to Top