Recent News

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr yr ysgol (Rhif 8)

Please click on the following link to access the latest edition of the school newsletter (No.8)

02/10/2023

Llythyr y Pennaeth at y rhieni

02/10/2023

Headteacher's letter to parents

21/09/2023

Gwyliau yn ystod y tymor

21/09/2023

Holidays in Term Time

08/09/2023

Concrit Awyredig Awtoclafedig Atgyfnerthedig (RAAC) mewn ysgolion

08/09/2023

Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) in schools

04/09/2023

Bl 7 & Bl 8 Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid

04/09/2023

Yr 7 & Yr 8 Dear Parents and
Guardians

Pwysigrwydd Presenoldeb

Importance of Attendance

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr yr ysgol

Please click on the following link to access the latest edition of the school newsletter:

Scroll to Top