Recent News

Yr 9 Learning Pathways Subject Information Evening

Bl 9 Noson Wybodaeth am Bynciau'r Llwybrau Dysgu

NHW Wales - Briefing for Secondary Schools
‘Do-it-yourself’ self-tattooing and piercing

GIG Cymru - Briffiad ar gyfer Ysgolion Uwchradd
Tatŵio a thyllu'r corff eich hun

Letter to Parents 05/03/2021
Gareth Morgans
Director of Education & Children's Services

Llythyr at Rhieni 05/03/2021
Gareth Morgans
Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Information for learners about assessment arrangements for vocational qualifications /
Gwybodaeth i ddysgwyr am drefniadau asesu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

Free School Meals payments / Taliadau Prydau Ysgol am Ddim

Click on icon to open

Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor

Assessment arrangements for GCSE, AS and A level grades in summer 2021

Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021

Yr 6 Virtual Open Evening / Bl 6 Noson Agored Rhithiol

Video:
Can be accessed by clicking on the link below. On the first slide, please click on the 1st square on the top left hand corner, and you will then be able to access the menu page. All squares on the menu page contain links to individual subject areas, the voice of the learner, or an introduction to specific areas of school life.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
Fideo:
Gellir cael mynediad iddo drwy wasgu ar y ddolen isod. Wedi clicio ar y ddolen, gwasgwch ar y sgwar ‘cliciwch yma i ddechrau’, ac yna byddwch yn cael eich arwain at y fwydlen. Mae pob sgwar ar y fwydlen yn cynnwys manylion am bwnc penodol o fewn yr ysgol, barn y dysgwyr, neu gyflwyniad i agwedd arbennig o’r ysgol.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvnHxqcJ5VMwt6ZhhROTBux7Z8j_U6MLOMNRdmINs8hjGYPS_akvV5y6Y6DyftwRqhDjiIdr12XP2d/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.gab2412df6c_0_294
 

Covid Symptoms and Testing

Symptomau Covid a Phrofi

Scroll to Top