Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i'r rhifyn diweddaraf o gylchlythyr yr ysgol (Rhif 9)

Please click on the following link to access the latest edition of the school newsletter (No.9)

Ydych chi’n hawlio'r holl help posib gyda chostau ysgol?

Rydym ni yma yn Ysgol Dyffryn Aman yn awyddus i sicrhau bod disgyblion a theuluoedd yn cael yr holl gymorth sydd ar gael. Mae canllawiau am y gwahanol fathau o gymorth ar y ddolen isod.

Have you claimed all the support you can get with school costs?

At Ysgol Dyffryn Aman we are keen to ensure that all students and families receive the support that they are entitled to. Please find guidance of whether you may be eligible to apply for free school meals and other support at the link below.

13/10/2023

Llythyrau a anfonwyd mewn perthynas â Brechlyn Ffliw ar gyfer Blynyddoedd 7-11 ar 11eg a 12fed Rhagfyr 2023

13/10/2023

Letters sent out with regards Flu Vaccine for Years 7-11
on 11th and 12th December 2023

22/09/2023

Yn y fideo hwn, mae Mr. Ceri Myers, y Dirprwy Bennaeth newydd, yn trafod pwysigrwydd gwisg ysgol a'i heffaith ar lwyddiant academaidd a bugeiliol.

22/09/2023

In this video, Mr. Ceri Myers, the new Deputy Head Teacher, discusses the importance of school uniform and it's impact on academic and pastoral success.

Codi arian

Fundraising

Ewch i’n tudalen codi arian i ddechrau!

Visit our easyfundraising page to get started!

About Ysgol Dyffryn Aman

About Us

Learn more about Ysgol Dyffryn Aman and our commitment to learning…

Contact Us

You can contact the school in the following ways…

Pupil Absence

To report pupil absence please click the link below…

Parent/Guardian Information

All the information you need can be found here…

Useful Links

The New Parent App

We have a convenient new way to share information with you about your child’s school life

Education Maintenance Allowance (EMA)

Download the application and apply now to make sure you get paid on time.

My Assessed Progress…

Learn more about MAP…
Scroll to Top